1/5/2021(View: 87)
HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU thành kính chia buồn cùng gia đình và nguyện cầu hương linh Ông Anthony Nguyễn Nguyên Hoài (Tony Hoài) tức Thi Sĩ Hoàng Thượng Dung, được an vui nơi Miền Cực Lạc.
1/5/2021(View: 247)
HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU thành kính chia buồn cùng gia đình và nguyện cầu hương linh Bà Quả Phụ Ngô Văn Nhung, Nhũ danh Huỳnh Thị Tặng, Pháp danh Phổ Hạnh, được an vui nơi Miền Cực Lạc.
12/28/2020(View: 128)
HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU thành kính chia buồn cùng gia đình và nguyện cầu hương linh Ông TRƯƠNG MINH TÙNG được an vui nơi Miền Cực Lạc
4/15/2020(View: 602)
HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU thành kính chia buồn cùng gia đình và nguyện cầu hương linh Ông HUỲNH VI QUANG, Pháp Danh Thiện Tường, được an vui nơi Miền Cực Lạc.
2/14/2020(View: 1091)
HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU thành kính chia buồn cùng gia đình và nguyện cầu hương linh Ông CHÂU THIẾU HÙNG được an vui nơi Miền Cực Lạc
1/28/2020(View: 820)
Cụ bà HUỲNH ÁI SÊN, pháp danh TÁNH NGỌC, đã mãn phần ngày 16 tháng 1 năm 2020. Hưởng thọ 94 tuổi.
11/24/2019(View: 831)
Cụ bà Huỳnh Anh Hường, pháp danh Kỉnh Ngọc, đã mãn phần ngày 11 tháng 11 năm 2019. Hưởng thọ 89 tuổi.
11/24/2019(View: 797)
Anh Jimmy Huỳnh pháp danh Thân Khang đã mãn phần lúc 11:28 pm ngày 19 tháng 11 năm 2019 tại Fountaing Valley, California, USA. Hưởng dương 40 tuổi.
10/11/2019(View: 1514)
Cụ bà Ngô Trinh; thân mẫu của đồng hương BạcLiêu Lynn Lee và là nhạc mẫu của đồng hương Tommy Lee (Lý Kiến Tòng; Chủ nhân Thạch chè Mỹ Linh) đã mãn phần ngày 09 tháng 10 năm 2019 tại New York.
8/28/2019(View: 1661)
Ông Trần Thanh Phú, cha vợ Lê Thành Sang, từ trần lúc 12 sáng, ngày 27, tháng 8, năm 2019, tại Láng Tròn, Giá Rai, Bạc Liêu, Việt Nam.