11/24/2019(View: 105)
Cụ bà Huỳnh Anh Hường, pháp danh Kỉnh Ngọc, đã mãn phần ngày 11 tháng 11 năm 2019. Hưởng thọ 89 tuổi.
11/24/2019(View: 219)
Anh Jimmy Huỳnh pháp danh Thân Khang đã mãn phần lúc 11:28 pm ngày 19 tháng 11 năm 2019 tại Fountaing Valley, California, USA. Hưởng dương 40 tuổi.
10/11/2019(View: 297)
Cụ bà Ngô Trinh; thân mẫu của đồng hương BạcLiêu Lynn Lee và là nhạc mẫu của đồng hương Tommy Lee (Lý Kiến Tòng; Chủ nhân Thạch chè Mỹ Linh) đã mãn phần ngày 09 tháng 10 năm 2019 tại New York.
8/28/2019(View: 542)
Ông Trần Thanh Phú, cha vợ Lê Thành Sang, từ trần lúc 12 sáng, ngày 27, tháng 8, năm 2019, tại Láng Tròn, Giá Rai, Bạc Liêu, Việt Nam.
8/23/2019(View: 382)
Đồng hương Mỹ Ý qua đời vào lúc 12:24, ngày 24 tháng 8, năm 2019, tại bệnh viện Fountain Valley, California. Hưỡng thọ 60 tuổi.
4/27/2019(View: 1779)
Cụ Bà Lâm Văn Hai, nhũ danh: Lâm Thị Láng, sinh ngày 8 tháng 4 năm 1930 tại Xã Vĩnh Trạch, tỉnh Bạc Liêu, đã từ trần vào 3:27 phút chiều ngày 25 tháng 4 năm 2019, tại bịnh viện Fountain Valley, California, USA, nhằm ngày 21 tháng 3 năm Kỷ Hợi, hưởng Thọ 89 tuổi.
4/23/2019(View: 574)
Ông ONG MỘC QUANG đả mãn phần lúc 4 giờ 8 phút chiều, Ngày 20 tháng 4 năm 2019, tại Boston, Massachusetts, USA, Hưởng thọ 74 tuổi.
4/1/2019(View: 688)
Cụ Bà HỒNG THỊ TỨC, Pháp Danh: CHÚC KHẢI, đả mãn phần ngày 17 tháng 3 năm 2019, tại San Gabriel Hospital, California, USA, hưởng thọ 86 tuổi. Linh cửu được quàn tại Universal Chung Wah Funeral, 225 N Garfield Ave, Alhambra, CA 91801.
3/16/2019(View: 541)
Cụ Bà VỎ THỊ BA đả mãn phần ngày 14 tháng 3 năm 2019, tại Bến Đò dưới, Phường Năm Bạc Liêu, Việt Nam, hưởng thọ 90 tuổi, được chôn cất tại Bạc Liêu.
3/11/2019(View: 687)
Cụ Ông TRẦN BÌNH đả mãn phần ngày 21 tháng 2 năm 2019, tại Panorama City, California, hưởng thọ 91 tuổi.