9/22/2015(View: 4406)
Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California Xin chúc mừng hai họ kết nghĩa thông gia và chúc hai cháu VĨ TIỆP + UYÊN THẢO TRĂM NĂM BỀN DUYÊN TƠ TÓC
12/8/2011(View: 6964)
Mừng xuân gởi tận quê nhà Thương tình cố quận mặn mà Bạc Liêu (Dã Hạc ) Đã bao nhiêu năm qua, Hội Ái Hữu Bạc Liêu luôn được đồng hương thương yêu gắn bó, đây là mối thâm tình sâu nặng, kết trái từ lòng yêu quê hương đất nước, yêu thương những người cùng mang chung dòng máu đỏ, da vàng .
12/3/2011(View: 6357)
Đất chuyển mùa sang Xuân lại đến. Quê người trong nổi nhớ khôn quên (Hoàng Ngọc Liên-Có một mùa xuân)