HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU NAM CALIFONIA
Add: 9681 Westwood Dr., Westminster, CA 92683
Tel: 714-775-0251
Email: HoiAiHuuBacLieu@gmail.com
Web: http://www.hoiaihuubaclieunamcali.org


Hội Đồng Bảo Trợ:
 • Ông Bà Trần Tài Xén
 • Bà Trần Thành
 • Ông Bà Trần Tài Hiếu
 • Ông Bà Bành Phát
 • Ông Bà Mã Tính
 • Ông Bà Kim Mỹ
 • Ông Bà Kim Quang San Diego
 • Cô Minh Tài
 • Ông Bà Lý Tòng và Mỹ Linh
 • Và quý mạnh thường quân khác
Ban Cố Vấn:
 • Ông Phùng Quang Hòa
 • Bà Trương Thị Yến
 • Ông Dương Học Văn
 • Ông Lâm Hớn Chương
 • Ông Trần Quan An
 • Ông Trần Hữu Phụng
 • Ông Lâm Quang Hải
 • Ông Triệu Tôn
Ban Giám Sát:
 • Bà bác sĩ Nguyễn Tú Vinh
 • Giáo Sư Huỳnh Trung Nghĩa
 • Ông Tạ Thanh Khiết
 • Giáo Sư Cấn Thanh Tòng
 • Ông Nguyễn Văn Hai

Ban Chấp Hành (nhiệm kỳ 2015-2017):
Hội Trưởng: Trần Xuân Mai
Phó Hội Trưởng Nội Vụ: Trần Đức Thịnh
Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ: Chiêm Ích Sanh
Phụ Tá Ngoại Vụ: Tăng Ngọc Lan
Tổng Thư Ký: Tạ Thanh Nghị
Thủ Quỹ: Trần Đức Thịnh
Phụ Tá Hội Trưởng ĐT Điều Hành: Nguyễn Văn Vui
Ban Xã Hội: Trần Thị Qui
Ban Báo Chí: Nguyễn Hồng Liệt
Ban Thông Tin: Nguyễn Minh Tú
Ban Thanh Niên: Mỹ Phượng
Ban Văn Nghệ: Minh Tài
Ban Giáo Dục-Khuyến Học: GS. Cấn Thanh Tòng – Nguyễn Minh Hoàng
Ban Vận Động Tài Chánh: Mã Tính, Lâm Hớn Chương, Lâm Quang Hải, Trần Đạt
Ban Yểm Trợ: Phan Kim Nhựt, Lý Thị Teng, Trần Phước Huynh, Kha Ái Hiền, Bạch Đào, Nguyễn Trường Khương, Nguyễn Hoàng Nam, Mai Cẩm Vân, Bùi Anh Tuấn, Trần Thanh Tùng

Tên *
Email *
Điện thoại
Đính kèm file
Chọn tập tin
Tiêu đề *
Nội dung *