4/29/2016(View: 2740)
Cụ ông Lâm Phương Thưởng cựu giáo sư Trường Trí Tri ( Bạc Liêu ) đã từ trần ngày 20 tháng 4 năm 2016 tại Nam California, hưởng đại thọ 93 tuổi. Tang lễ sẽ được cử hành tại nhà quàn UNIVERSAL CHUNG WAH Funeral Directors, 225 N. Garfield Ave Alhambra CA 91801.
4/8/2016(View: 2567)
Bà Hà Kim Huê hưởng thọ 78 tuổi.
3/9/2016(View: 2846)
Nhận được tin buồn Dượng của chị Trần thị Ngọc Anh và anh Huỳnh Ngọc Phong là Ông TRẦN VĂN THĂNG, Pháp danh THIỆN CHÁNH, Cựu Đại Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, Nguyên Phó Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia, Đã từ trần ngày 3 tháng 3 năm 2016 tại Thành Phố Westminster, California; hưởng thọ 88 tuổi.
2/22/2016(View: 2947)
Nhận được tin buồn Ông Bành Chiêu Hội Phó Ngoại Vụ Hội Ái Hữu Bạc Liêu Bắc California vừa từ trần lúc 4 giờ 40 ngày 20 tháng 2 năm 2016 tại Oakland California, hưởng thọ 89 tuổi.
2/16/2016(View: 3015)
Cụ bà quả phụ Trần Văn Tâm nhủ danh Anna Nguyễn Thị Ninh sanh tại Hà Đông, Việt Nam, vừa từ trần ngày 14 tháng 2 năm 2016 tại West Anaheim Medical Center Hospital, California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 92 tuổi
1/13/2016(View: 2871)
Cụ bà TRẦN NGỌC LAN, đồng hương Bạc Liêu, vừa từ trần ngày 07-01-2016 tại Cerritos Nam California, hưởng thọ 81 tuổi
1/5/2016(View: 2531)
Cụ ông LÊ VĂN HÒA, thân phụ của bà Lê Thu Oanh, nhạc phụ của ông Trần Trương Xén, giám đốc hệ thống Siêu Thị Viễn Đông San Diego, vừa tạ thế ngày 4 tháng 1 năm 2016 tại Bạc Liêu , Việt Nam, hưởng thọ 95 tuổi.
10/8/2015(View: 2777)
Bà Tạ thị Xuân Hương Pháp Danh Ngọc Nghĩa Sanh ngày 2 tháng 6 năm 1937 tại Bạc Liêu Cựu Hiệu Trưởng Trường Nữ Tiểu Học Bạc Liêu Vừa tạ thế ngày 4 tháng 10 năm 2015 tại Sacramento California, hưởng thọ 79 tuổi
9/12/2015(View: 2374)
Cụ bà Nguyễn Thị Nghĩa sanh tại Long Điền Bạc Liêu Vừa từ trần ngày 12-9-2015 tại Quận Giá Rai tỉnh Bạc Liêu Việt Nam Hưởng thọ 86 tuổ
9/5/2015(View: 2290)
Augustine Phùng Quang Tuyên Sanh năm 1963 tại Bạc Liêu Đã từ trần ngày 2 tháng 9 – 2015 tại San Diego, hưởng dương 53 tuổi Tang lễ được cử hành lúc 10:00 AM ngày 5-9-2015 tại Thánh Đường St Michael’s 15546 Pomerado Rd Poway CA 92064