Ông TRƯƠNG MINH TÙNG

12/28/202012:30 PM(View: 1977)

Vô cùng xúc động và thương tiếc nhận được tin buồn
người anh Cả của Bà cựu Hội trưỡng Trương thị Yến là


Ông TRƯƠNG MINH TÙNG

Đã mãn phần ngày 15 tháng 12 năm 2020

tại Los Angeles, California, U.S.A.


Hưởng thọ 92 tuổi

HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU thành kính chia buồn cùng gia đình

Và nguyện cầu hương linh Ông được an vui nơi Miền Cực Lạc
 
HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Send comment
Your Name
Your email address