Ông Huỳnh Vi Quang

4/15/20209:32 PM(View: 2163)
Vô cùng xúc động và thương tiếc nhận được tin buồn

Ông HUỲNH VI QUANG
Pháp Danh Thiện Tường

Đã mãn phần lúc 10 giờ 55 phút sáng, ngày 12 tháng 4 năm 2020

(Nhằm ngày 20 tháng 3 năm Canh Tý)
tại El Monte, California, U.S.A.


Hưởng thọ 67 tuổi

Lễ hạ huyệt sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ sáng, ngày 24 tháng 4 năm 2020
tại Lake View Terrace Lawn, Rose Hills Memorial Park, Whittier, California, U.S.A.

HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU thành kính chia buồn cùng gia đình
Và nguyện cầu hương linh Ông được an vui nơi Miền Cực Lạc
 
HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Send comment
Your Name
Your email address