S I N H  N H Ậ T  B U Ồ N

6/28/201612:00 AM(View: 14216)

Giữa bao hoa nến hồng tươi
Còn dành ngọn nến chờ người phương xa
Người đi đã mấy mùa hoa
Ngày về ước hẹn trăng tà chơi vơi.


Nắng lên hong tóc buồn rơi
Sợi thương sợi nhớ gọi mời dấu xưa
Trời thu vàng lá thu mưa
Hỏi ai còn mãi hững hờ tháng năm.


Vang vang nhạc khúc âm trầm
Điệu buồn ngày cũ lòng thầm khắc ghi
Tiễn người buổi ấy ra đi
Trông theo khuất bóng xanh rì ngàn lau.


Giấu vào đâu nỗi sầu đau
Bên người hoa thắm rượu đào ngày xưa
Nay sinh nhật giữa chiều mưa
Sắc hoa vẫn thắm, nến chờ bước mai.


Người đi tháng rộng năm dài
Nến còn chưa đốt thương hoài về xa
Đợi người từ chốn phồn hoa
Về đây soi ánh trăng ngà đoàn viên.


Giờ đây , xin nến lặng yên
Cùng ta gửi chút niềm riêng đến người …
Dặn lòng , lệ nến đừng rơi !

Send comment
Your Name
Your email address