Tìm bạn cố tri

1/30/201212:00 AM(View: 5004)
Tìm cố tri Phùng Minh, Trần Minh Quang, Hừu Ba, Quách Thiện Tài cùng
các bạn học chung khoá sư phạm cấp tốc Bạc Liêu và các bạn cùng lớp
trung học Bạc Liêu đệ nhị cấp niên khoá 1969-1972 bây giờ ở đâu hãy
liên lạc về tha hương Bành Toàn An

Email: toanbanh@yahoo.com. Rất

Mong hồi âm của các bạn.
Send comment
Your Name
Your email address