Tại sao hông nên cải nộn mi' dzợ ?

10/26/201112:00 AM(View: 6871)

 

 

Hai vợ chồng kia đang tranh cãi nhau đến hồi gay cấn.
Bực quá, ông chồng quát lên: 

- Giờ tôi là chồng bà hay con bà ?
Bà vợ trả lời : 

-Tôi không cần biết, đứa nào bú vú tôi là con tôi.
Ông chồng tức lộn ruột không biết nói gì.

 Thằng con nghe thấy cũng hùa theo:
- Chuyện này mẹ nói đúng đó !

Ông ..tía đổ quạo, quay qua thằng con, quát :

- Gì nữa mày, giờ mày là con tao hay anh Hai tao ?


Thằng nhỏ con chưa kịp trả lời, bà mẹ chen vô:

- Mày cứ nói dí ổng, đứa nào cai sữa trước thì đứa đó là anh.

- Chồng !!!

Send comment
Your Name
Your email address