Ai Bảo ?

8/5/201112:00 AM(View: 83736)
Ai bảo mắt ai trong như ngọc ?

Sân trường dệt mộng , mộng thơ ngây.
Học trò giấy trắng nên đành gởi,
Gởi mộng cùng mây, ai có hay ?

Ai bảo sân trường kia nắng vương ?

Để người viễn xứ những đêm trường,
Nhớ cô bạn nhỏ môi chưa mở,
Một nụ cười yêu với chữ thương.

Ai bảo mái trường kia phủ sương?

Cùng ngồi chung học những đêm trường
Đâu Thầy ? đâu bạn ? đâu trường cũ ?
Chạnh lòng ai hởi ? hởi cố hương ?

Ai bảo đường xa, xa quá xa ?

Để người lữ khách khó thăm nhà.
Hai mươi năm lẽ đời lưu lạc.
Giấc mộng đường mây, say vẫn say.

Ai bảo, bảo ai thương cuộc tình?

Yêu người năm cũ vẫn chung trinh.
Ghi dòng lưu bút . Người tâm sự?
Mộng hái sao trời đôi kết đôi !!!


Quang Hải

Send comment
Your Name
Your email address