Cách làm giảm độ nóng trong xe

8/3/201112:00 AM(View: 48691)


Khi trở vào xe (đang đậu ngoài trời nắng nóng) là một cực hình .
Đễ giảm độ nóng nực trong xe bạn có thể mở máy lạnh , nhưng
cũng còn một cách khác mà người Nhật thường làm . . .mời bấm
vào link dưới đây đễ xem :


 http://presurfer.blogspot.com/2011/07/how-to-lower-temperature-inside-your.html
 
Send comment
Your Name
Your email address