Ông TRẦN HỮU PHỤNG

5/27/20218:29 PM(View: 2865)
Vô cùng xúc động và thương tiếc nhận được tin buồn
Cựu Hội Trưỡng Hội Ái Hữu Bạc Liêu miền Nam California

Ông TRẦN HỮU PHỤNG

Sinh năm 1943 tại Bạc Liêu, Việt Nam

Đã mãn phần lúc 1:30 pm ngày 24 tháng 5 năm 2021
Tại Orange County, California, Hoa Kỳ

Hưởng thọ 79 tuổi

HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU thành kính chia buồn cùng gia đình
Nguyện cầu hương linh Ông TRẦN HỮU PHỤNG được an vui nơi Miền Cực Lạc

HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Send comment
Your Name
Your email address