Ông TRẦN VĂN LIÊM

5/17/20218:30 PM(View: 2293)
Vô cùng xúc động và thương tiếc nhận được tin buồn
Cựu Luật Sư Sài Gòn, Việt Nam và Cựu Hội Trưỡng Hội Ái Hữu Bạc Liêu Bắc California

Ông TRẦN VĂN LIÊM

Sinh ngày 20 tháng 6 năm 1945 tại Bạc Liêu, Việt Nam

Đã về với Chúa ngày 12 tháng 5 năm 2021
Tại Regional Medical Center of San Jose, California, Hoa Kỳ

Hưởng thọ 75 tuổi

Tang lễ được cử hành tại
Chapel Of The Roses, Oak Hill Funeral Home & Memorial Park
300 Curtner Ave., San Jose, CA 95125

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:

                                                                           09:00AM - 10:00AM: Lễ Phát Tang trong gia đình
                                                                           10:00AM - 11:00AM: Tang Lễ và Thăm Viếng
                                                                           11:00AM - 11:45AM: Lễ Di Quan
                                                                           11:45AM - 12:15PM: Lễ Hạ Huyệt tại Oak Hill Cemetery


HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU thành kính chia buồn cùng gia đình
Nguyện cầu hương linh Ông TRẦN VĂN LIÊM được an vui nơi Miền Cực Lạc

HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Send comment
Your Name
Your email address