Anh Jimmy Huỳnh

11/24/20196:07 PM(View: 2454)
Vô cùng xúc động và thương tiếc nhận được tin buồn
Con Anh Quang Huỳnh là
Anh Jimmy Huỳnh 
Pháp danh Thân Khang
Đã mãn phần lúc 11:28 pm ngày 19 tháng 11 năm 2019
Tại Fountaing Valley, California, USA

Hưởng dương 40 tuổi.

Tang Lề sẽ cử hành tại:
Rose Hills Memorial Park - Hillside (vô cỗng số 17)
3888 Workman Mill Road, Whittier, CA 90601

Thứ Sáu, Ngày 29 Tháng 11 Năm 2019
Friday, November 29, 2019

 

HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU thành kính chia buồn cùng gia đình
Anh Quang Huỳnh và Chị Châu Huỳnh và tang quyến
Nguyện cầu hương linh Anh Jimmy Huỳnh được an vui nơi Miền Cực Lạc
 
HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
Send comment
Your Name
Your email address