Ông Trần Thanh Phú

8/28/201912:29 PM(View: 3538)

Ông Trần Thanh Phú, cha vợ Lê Thành Sang, từ trần lúc 12 sáng, ngày 27, tháng 8, năm 2019, tại Láng Tròn, Giá Rai, Bạc Liêu, Việt Nam.

Chon cất lúc 6 giờ sáng, ngày 31, tháng 8, năm 2019, tại Láng Tròn, Giá Rai, Bạc Liêu, Việt Nam.

Send comment
Your Name
Your email address