Đồng hương Mỹ Ý

8/23/20198:16 PM(View: 2536)
Vô cùng xúc động và thương tiếc nhận được tin buồn
Đồng hương Mỹ Ý qua đời vào lúc 12:24, ngày 24 tháng 8, năm 2019
Tại bệnh viện Fountain Valley, California
Hưỡng thọ 60 tuổi

HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU thành kính chia buồn cùng gia đình và toàn tang quyến
Nguyện cầu hương linh Bà được an vui nơi Miền Cực Lạc
 
HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Tang lễ sẽ được cữ hành tại Peek Funeral Home, phòng số 1
Ngày thăm viếng:
  • 08/29/2019 - 08/30/2019, vào lúc 10 giờ sáng đến 8 giờ tối
  • 08/31/2019, vào lúc 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng

Ngày chon:
  • 08/31/2019, vào lúc 12 giờ trưa đến 2 giờ trưa


Send comment
Your Name
Your email address