TÌNH YÊU THỜI LY LOẠN

8/7/201910:20 PM(View: 3419)
Em thuở ngày thơ trong gấm nhung
Chiều dừng quân phố biển quen cùng.
Hẹn gìn lời ước trăm năm nguyện
Hứa giữ lòng son mãi thuỷ chung.
Ai biết ba đào vang sấm động,
Nào hay giông tố bủa chưa dừng.
Đất trời lồng lộng em đâu tá
Chờ đến bao lâu phút hạnh phùng?
 
      UYÊN THUÝ LÂM
Send comment
Your Name
Your email address