Chúng ta đả thành công vượt bực trong buổi Picnic Hè 2019 này! We did it and our Summer 2019 Picnic were so successful!

7/29/20191:31 AM(View: 5451)
Kính thưa các quý thầy, cô, anh, chị, em,
Chúng ta đả quá thành công!
 
Chương trình Picnic Hè 2019 đả bắt đầu với một nghi lể chào cờ Việt Nam và Hoa Kỳ thật long trọng được diễn hành bởi các em hướng đạo sinh Văn Lang  và  hai mươi em học sinh đứng nghiêm chỉnh cầm những lá cờ phất phới  trước hàng chục em hướng đạo sinh và hàn trăm đồng hương tham dự trong buổi lể.  Nhiều phóng viên của những đài truyền thong báo chí đả rất phấn khởi thu chụp những hình ảnh  trang  trọng của nghi lể và phỏng vấn các sinh hoạt sống động của cả picnic. Họ cho biết là họ đả từng làm truyền thong từ lâu và dự nhiều picnics mà chưa bao giờ thấy một picnic nào có một nghi lể chào cờ trang trọng như vậy; họ cùng thành thật chúc mừng sự thàng công của Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California vì công nhận đây là một làn sóng mới và sẻ mang lại những ảnh hưỡng tốt cho các cộng đồng Việt Nam.  Cũng như những nhà mạnh thường quân bảo trợ tài chánh cho hội đả khong ngừng khen ngợi sự thành công vượt bực này và tỏ lòng khâm phục các đường hướng sinh hoat hữu ích của hội trong tương lai.
 
Thành thật cảm ơn sự đóng góp hết lòng của tất cả quý vị đả mang lại cho sự thành công vượt bực này.

T.M. Ban Chấp Hành
Tăng Ngọc-Lan
Hội Trưỡng Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam Cali
(951) 454-8715

=====================================

Dear all,
We did it and our Summer 2019 Picnic  were so successful!

Our Summer 2019 Picnic began with a Vietnamese and American flags ceremony solemnly
 held by the Văn  Lang Scouts  and twenty young students proudly holding the fluttering alternating Vietnamese and American flags while lining up in front of dozens of scouts and hundreds of attendees. Many reporters from the different Vietnamese media stations were excited to capture the solemn images of this flag ceremony and interviewed the lively activities of the whole picnic. They all asserted that they had been covering and attending many similar picnics before but never witnessed  a picnic that had such a formal and powerful ceremony like ours; they sincerely congratulated Hội Ái Hữu Bạc Liêu of Southern California  for successfully bringing about this new wave of positive changes to our Vietnamese communities. All sponsors who financially supported our picnic event also strongly praised our outstanding success and truly admired our charitable events that we have planned in the near future.

Thank you so much for all your tireless contributions and unwavering 
commitments to this remarkable success.
 
Best regards,
Tăng Ngọc-Lan
President of  Hội Ái Hữu Bạc Liêu of Southern California
(951) 454-8715
 Luis Correa for Picnic 2019

Harley Rouda for Picnic 2019
Send comment
Your Name
Your email address