Giáo sư NGUYỄN SANH BIÊN

3/11/20194:42 PM(View: 2738)
             Vô cùng xúc động nhận được tin buồn 
        Cựu Hiệu trưởng trường Trung học Công lập Bạc Liêu, là 

                  Giáo sư NGUYỄN SANH BIÊN
   Đã mãn phần ngày 24 tháng 2 năm 2019, tại Gardena, California 
                     Hưởng thọ 82 tuổi

  Chúng tôi là những đồng hương, đồng nghiệp, học sinh của trường 
   Trung học Công lập Bạc Liêu thành kính chia buồn cùng gia đình
              thầy NGUYỄN SANH BIÊN và tang quyến .
      Nguyện cầu hương linh thầy sớm vãng sanh về Phật Quốc

         HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

              Danh sách PHÂN ƯU của quý thầy, cô :  
     Thầy HUỲNH TRUNG NGHĨA     Thầy TRẦN VĂN THI
        Thầy CẤN THANH TÒNG     Thầy TRẦN HUY BÍCH
        Thầy HUỲNH PHÚ HIỆP     Thầy TRẦN ĐẮC ĐOÀN
         Thầy LÊ VĂN NGHIÊM     Thầy VÕ VĂN BÊ
        Thầy ĐẶNG HỮU CƯỜNG     Cô LÂM THUÝ UYÊN
             Thầy TRẦN BÍCH     Cô HUỲNH NGỌC HOA

               THẦY CÔ và TOÀN THỂ HỌC SINH
                 ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

__________________________________________________________


Nhấn vào đây để xem những hình ảnh chụp trong ngày tang lể của Giáo sư NGUYỄN SANH BIÊN


Send comment
Your Name
Your email address