Bà quả phụ LÝ LƯƠNG nhủ danh KHỔNG NGHIÊM BĂNG

10/7/201612:00 AM(View: 4743)

PHÂN ƯU


Nhận được tin buồn :
 

Thân mẫu của đồng hương LÝ KIẾN TÒNG, chủ nhân Thạch Chè Mỹ Linh ( Westminster- California) là
 

Bà quả phụ LÝ LƯƠNG nhủ danh KHỔNG NGHIÊM BĂNG

 Sanh Ngày 19 tháng 9 năm 1931, vừa từ trần ngày 2 tháng 10 năm 2016 tại Montreal - Canada ,hưởng thọ 86 tuổi.
 

Tang lễ được cử hành tại

Nhà quàng Centre Funéraire Côte- Des-Neiges

4525 Chemin De La Côte- Des- Neiges
Montreal , QC H3V IE7
 

  • Phát tang ngày 10 tháng 10-2016
  • Thăm viếng ngày 11 tháng 10-2016
  • Hoả táng ngày 12 tháng 10-2016

Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California thành thật chia buồn cùng ông bà Lý Kiến Tòng và tang quyến. Nguyện cầu hương linh cụ bà KHỔNG NGHIÊM BĂNG sớm được siêu thăng tịnh độ.

 

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California
 

Thành kính phân ưu

Send comment
Your Name
Your email address