Chúc mừng Hệ Thống Siêu Thị Thuận Phát khai trương siêu thị Thuận Phát thứ 16 : SF Supermarket

4/8/201612:00 AM(View: 5932)

Chúc Mừng

Nhận được tin Ông Bà Trần Tài Hiếu , chủ tịch Hệ Thống Siêu Thị Thuận Phát

Sẽ khai trương siêu thị Thuận Phát thứ 16 : SF Supermarket

4970 E. Kings Canyon Road

Fresno , CA 93705

Vào lúc 10:00 AM ngày thứ sáu 8 tháng 4-2016

 

Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California thành thật chúc mừng Ông Bà Trần Tài Hiếu và chúc Siêu Thị Thuận Phát Fresno ngày càng phát triễn vững mạnh

T.M. Ban Chấp Hành

Hội Truởng Trần Xuân Mai

 

Kính Chúc Mừng

sf_supermarket

 

Send comment
Your Name
Your email address