HẸN NGÀY VỀ

3/22/201612:00 AM(View: 16720)
Cố hương ơi, gửi lời chào
Nắng lên hay lúc mưa rào đồng khô.
Ngàn mây theo gió lững lờ
Bay về phương cũ xa mờ chia tan.
Đông qua ngàn lá úa tàn,
Lá rơi vệ cỏ nhẹ nhàng hư không.
Vô thanh qua cõi bụi hồng
Lá nào còn luyến chút lòng cành thơ.
Chiều buông vệt nắng lơ thơ
Bao ân tình cũng bơ vơ trăm miền.
Năm xưa chân bước lên thuyền
Vẫy chào cố quận, lỡ duyên Sở Tề?
Buổi đi chưa hẹn ngày về,
Một trời ân nghĩa tràn trề trong tôi.
Nay thôn làng cũ kia rồi
Cành Nam chim Việt giờ thôi phiêu bồng.
Mơ đò cũ ghé bến sông,
Em còn nghiêng nón bên dòng nước xinh.
Dù bao năm tháng điêu linh,
Ngày về xin nối duyên mình. Còn chăng?

Send comment
Your Name
Your email address