CHIẾC BÓNG

3/22/201612:00 AM(View: 16706)
Nắng mai vàng dậy đón chào,
Bước chân lữ thứ khua rào lá khô.
Đổ nghiêng chiếc bóng lượn lờ
Về đâu trong cõi mịt mờ sương tan.
Bóng ơi! Tháng lụn năm tàn,
Chân xiêu mong ước vai oằn uyển không.
Nương nhau qua chốn bụi hồng
Vui buồn đối ẩm giao lòng vần thơ.
Con đò nhân quả duyên thơ
Cõi hoa cùng bạn xa mơ khắp miền.
Kiếp nào chung hội đồng thuyền
Hay là sơ ngộ bén duyên Sở, Tề.
Cùng đi mốt lại cùng về,
Bạn xuôi chốn cũ trăng thề đợi tôi.
Lời xưa buông thả lâu rồi
Đến nay chợt tỉnh nguyện thôi phiêu bồng.
Nắng lên chênh chếch bến sông,
Nghiêng niềm tâm sự xuống dòng nước xinh.
Trải tình khắp cõi minh linh
Mai đây vắng bóng bạn mình nhớ chăng?...

Send comment
Your Name
Your email address