ANH VIẾT TÊN EM

3/22/201612:00 AM(View: 17768)
Anh viết tên em trên cát,

 

Sóng biển muôn đời xóa đi.
Viết tên em trong lời hát,
Lời nào cho buổi phân ly.
Anh viết lời thương trên lá,
Xuân sang tươi mầu lá non.
Qua mưa đông, vàng nắng hạ
Tình si dại mãi như còn.
Gọi tên em bên dòng suối,
Nước đầu nguồn chảy qua khe.
Mây chập chùng giăng đỉnh núi,
Tiếng lòng anh, em có nghe?
Khắc tên em trên núi đá,
Đá trơ gan cùng tháng năm.
Yêu em trùng trùng tấc dạ,
Nhớ thương ray rức âm thầm.
Xanh thẫm chân mây biển chiều,
Đại dương chan chứa niềm yêu.
Cánh hải âu về vô định,
Thương hoài sao vẫn cô liêu!
Rừng sâu hay trên sóng bạc,
Viết mãi tên người trong tim.
Suốt cuộc đời này luân lạc.
Trăm năm lòng vẫn mong tìm...

Send comment
Your Name
Your email address