Ông TRẦN VĂN THĂNG Pháp danh THIỆN CHÁNH

3/9/201612:00 AM(View: 5328)

PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn
Dượng của chị Trần thị Ngọc Anh và anh Huỳnh Ngọc Phong

Ông TRẦN VĂN THĂNG
Pháp danh THIỆN CHÁNH

Cựu Đại Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà
Nguyên Phó Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia
Đã từ trần ngày 3 tháng 3 năm 2016
Tại Thành Phố Westminster, California .
Hưởng thọ 88 tuổi

Linh cữu quàn tại: Peek Funeral Home, Phòng số 5
7801 Bolsa Ave. Westminster, CA 92683
Xin chân thành chia buồn cùng anh chị
NGỌC ANH & NGỌC PHONG và toàn thể tang quyến
Nguyện cầu Hương Linh Ông Trần Văn Thăng sớm siêu thăng Miền Cực Lạc

Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California

Thành Kính Phân Ưu

Send comment
Your Name
Your email address