Cụ bà Anna Nguyễn Thị Ninh

2/16/201612:00 AM(View: 5398)

Phân Ưu

 

Nhận được tin buồn

 

Cụ bà quả phụ Trần Văn Tâm
Nhủ danh Anna 
Nguyễn Thị Ninh sanh tại Hà Đông, Việt Nam

Vừa từ trần ngày 14 tháng 2 năm 2016
Tại West Anaheim Medical Center Hospital, California, Hoa Kỳ

Hưởng thọ 92 tuổi

 

Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California thành thật chia buồn
cùng
đồng hương Trần Đức Thịnh và tang quyến.

Nguyện cầu hương linh cụ bà Anna Nguyễn Thị Ninh sớm hưởng nhan Thánh Chúa.

 

Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam Cali thành kính phân ưu.

Send comment
Your Name
Your email address