Cụ bà TRẦN NGỌC LAN

1/13/201612:00 AM(View: 5332)

Phân Ưu

 

Nhận được tin buồn

Cụ bà TRẦN NGỌC LAN, đồng hương Bạc Liêu, vừa từ trần ngày 07-01-2016 tại Cerritos Nam California, hưởng thọ 81 tuổi,

Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam Caliofornia thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Cầu nguyện hương linh cụ bà TRẦN NGỌC LAN sớm siêu thăng tịnh độ

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Bạc Liêu

Thành kính phân ưu

Send comment
Your Name
Your email address