Đất Khách Muôn Trùng Sao Nhỏ Hẹp, Quê Nhà Một Góc Nhớ Mênh Mông

12/14/201512:00 AM(View: 19166)

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/gRT1x03U4FmmKfExf4F3Q54878xVtX1uE0LQewxPP6mrdyj2i9_dkKB7hn2GDdpxM3Z7o78sWSVkXTBOuU_ONWPaD3AWUWhpMwBo=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/color_10.jpgCho em trở lại đường xưa 
Để em tìm lại gốc dừa cạnh ao 
Lời anh âu yếm chiều nào 
Thoảng vang trong gió rì rào chớm thu

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/z2U-ayetCbjmLPrX6krpTvggNFZ9WVaeqtYIX1RKah3qYoBeIZ2X-QvJGJ-hN4-bkdJfG6s7bM5W5NpxhnhfYYfQfVZhoHrLJoFR=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu10.jpgĐất Quảng nam chưa mưa đà thấm 
Rượu Hồng Đào chưa nhấm đà say 
Bạn về đừng ngủ gác tay 
Nơi mô nghĩa nặng, ân dày thì theo”. 

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/FIdKAOYzUU1UdluY4-sEFJeHItXKd7Iyqj9Y5yY4c549tX_O_A7_DpsOdA_ljbotsavIeWRS-0TX8MzyjrxeC7EXDsi3QZ3O_Md4=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu11.jpg“Quê tôi có gió bốn mùa, 
Có trăng giữa tháng có chùa quanh năm. 
Chuông hôm gió sớm trăng Rằm, 
Chỉ thanh đạm thế âm thầm thế thôi. 
Mai này tôi bỏ quê tôi, 
Bỏ trăng bỏ gió chao ôi bỏ chùa”. 
https://ci4.googleusercontent.com/proxy/JFJ9U0vyhDnHmXv1IM6xt9jwc3FMuQIC_eG9m6-K00-L7E4lql6T8Bdek3IhxCnWlHJNLMVQSC4KnQNMcjDlQPUx5qgi46rflafq=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu12.jpgĐố ai lượm đá quăng trời, 
Đan gàu tát biển ghẹo người cung trăng. 
Đừng thấy miếu rách mà khinh, 
Miếu rách mặc miếu, thần linh hãy còn. 
Được mùa chê gạo vô hơi, 
Mất mùa ăm cám, trời ơi, hỡi trời. 
https://ci4.googleusercontent.com/proxy/F6JAVOYUt-NuqOXb5hNDweNe3ciAxuhR1dKmpC4DlrXGiQZv5l06naudw_SAhyaxOCg7LZvfj-B6LuOsgB8qUBuYITden9ZR_ClN=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu13.jpgĐưa nhau đổ chén rượu hồng 
Mai sau em có theo chồng đất xa 
Qua đò gõ nhịp chèo ca 
Nước xuôi làm rượu quan hà chuốc say 
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/Bv2CjjeS0CnCTlF-CA4QbM-5WQKqtgRoumQTgYulM9DuXwBRrmWp8cJ2xdXmAcKi-7NKy8LYiUGgxUj2frrlLyrvLJP9nEcUZLse=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu14.jpgSông dài cá lội biệt tăm, 
Phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ. 

Ruộng ai thì nấy đắp bờ, 
Duyên ai nấy gặp đừng chờ uổng công. 
https://ci5.googleusercontent.com/proxy/7yQg_CbXGcPGHN6g8ua6VVTVwBAgzVa5rePsRoBOgnvTc4V9XGfJk9a-AG7Y_hYE3vldH2H19EHwxBMauDJwrHI9vneN1_RU5vMReHvg_zV0gn1CV1g3=s0-d-e1-ft#http://i229.photobucket.com/albums/ee82/tetecehat/BinhQuoi-04.jpgCông anh chẻ nứa đan bồ 
Con chị đi mất, anh vồ con em 
Công anh rọc lá gói nem 
Con chị đi mất, con em trốn chồnghttps://ci3.googleusercontent.com/proxy/d4n7Cv1R4DKOLqO_C8ltSNzc7uZ9RqL6b2AY7-S8UADLprz0YM1YBUB6gKvnoRLtbKMq-rjhrGMXM9IPHGKDUEcMQ_S43QYXQ8ij=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu15.jpgĐưa nhau đổ chén rượu hồng 
Mai sau em có theo chồng đất xa 
Qua đò gõ nhịp chèo ca 
Nước xuôi làm rượu quan hà chuốc say https://ci4.googleusercontent.com/proxy/UpRtkULS4qdaPR2uwOO-HRp88B-vYeLlL5R2VO7A5Hnv3IMMnyRJaXcPHsAhUkc0gxKembb-Pq2aPbI8p64_yMeloFfIumrBxNJi=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu16.jpgCau già dao bén thì ngon 
Người già trang điểm phấn son cũng già 
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/TiSc4ZHRf_Y466nwAUpz4JVWDB0PedDR0OqLgnHLb_BYewQ0MPELEcIkh-1o-nWljgLP4bbrSE7hQ6kUaZHbKxQcchFm2V7g8rlN=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu17.jpg
https://ci5.googleusercontent.com/proxy/HiaLgdwNYYEfXiRe8OuWRqKMCUkDOFm-2oCQ5QaGT9_T4kYlv48PKxASQdLZucmVGk7TnEwB4Dm0HIxCSFI1Bcvrt5WYZlXOwHia=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu18.jpghttps://ci6.googleusercontent.com/proxy/O-p_0_tFOHL_YC075IzGfOpRgpCYJrqsyIpKvyeXPtNOXcnFtyq_7V9JmgEVvc-baOcXkTOCHiWdq9l9bX4fd9bYITVHiXHlbJCI=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu19.jpg

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/qQQbpfyilYdWpTBwfhMnbVF2CFFTNzvQdQHw9Bvn-gqImmPf_-SCGZfs3vSlXMjnGa43ufmj4y_UZ1cflwtAP0agX_BPOuLLAmwl=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu20.jpg
https://ci5.googleusercontent.com/proxy/nReRyF1iwx0CoJ_Zg9H7bO9cUsELzbqCIbkmIrFsGzSnLz0ilpbE6wZrRgohyULbZVd_arCAkGcEcXeGZZVR8e8xUQwhIuP8BQpJ=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu21.jpg
https://ci4.googleusercontent.com/proxy/kceLGFDRmIofeBULnjJBOwfVKjNDhN6Pz9UDTsJ9_stJkXQ8gCcSPi5swiMWnz1dNeu6GbBa9wqguGLFIz3IrXL9PqNuTIUWth-_=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu22.jpg
https://ci4.googleusercontent.com/proxy/NpUX5G1YlhnlxLZsftOyT0HlYUQdfqYapVSwepiBoXFdAR2vk49CIPenaoq_oF5JlO5CPHUXAej8p9pLCRNOq4KwbXStMGpkCdNf=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu23.jpghttps://ci5.googleusercontent.com/proxy/DYo3d3PYMH9DwdV4gyYBx-inEkg9VnlmpNiip1e1LsjOfJU4q4wjffZtbCNt3DTZj1rJrqOSfGkDT3P2zcNOBRoBIypnKlqaZZKG4kkK52DAbQ=s0-d-e1-ft#http://i255.photobucket.com/albums/hh136/rdinh_2008/cuoi.jpgQuê tôi có gió bốn mùa, 
Có trăng giữa tháng có chùa quanh năm. 
Chuông hôm gió sớm trăng Rằm, 
Chỉ thanh đạm thế âm thầm thế thôi. 
Mai này tôi bỏ quê tôi, 
Bỏ trăng bỏ gió chao ôi bỏ chùa”. 
https://ci4.googleusercontent.com/proxy/DBHf3qRrExo8x4kudR3s0ox2ELPFwTKGq8YgfbzxCVXOFjxHdnkfc2QFWOj7NjO5sBiCo22_wh-B0bJAm2n9kopj72yL1w8OkK_0x9Hw0HY1gW3hmeDC0QE=s0-d-e1-ft#http://i255.photobucket.com/albums/hh136/rdinh_2008/VeVoiQueXua.jpghttps://ci5.googleusercontent.com/proxy/92sdfCWHYZC9E1r3UgdtqqGx6VNCBIYjbR0Pg6SOgm-0mBlEht8qi1YKt1acBMTyVZYJisckzZ6TEPv9M19LpqpRJ9BbCTfUwLN9=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu25.jpg

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/dtmLjBOATPVo44sJEF2HIoBZTzYb_8_NECQ0ltrtnhvARgIxmxyzRYVGOHmBJklMh_aup1-4FtsRPAltHHRHoZS_TjUuSOMOuPCG=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu26.jpg
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/g5uxZYT56G5CYML1x78CxlaUk-ZUggzzJEvgld6vZ3QBmBQIAXUKUYHS9NHmyQg0lrpn1QOUK6rnfgDUGcLVtWIDupuqClI60iCw=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu27.jpg
https://ci4.googleusercontent.com/proxy/larYeeOi4E6a0q-fJYriSKpFaetyUL6GUafNBQFTmQBW7-balEdlYHn7hBEkZlEUCAIiIxPjbP6LbZiZpHTu9p451uD15DYO9QpX=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu28.jpg

 

 

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/gRT1x03U4FmmKfExf4F3Q54878xVtX1uE0LQewxPP6mrdyj2i9_dkKB7hn2GDdpxM3Z7o78sWSVkXTBOuU_ONWPaD3AWUWhpMwBo=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/color_10.jpgCho em trở lại đường xưa 
Để em tìm lại gốc dừa cạnh ao 
Lời anh âu yếm chiều nào 
Thoảng vang trong gió rì rào chớm thu

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/z2U-ayetCbjmLPrX6krpTvggNFZ9WVaeqtYIX1RKah3qYoBeIZ2X-QvJGJ-hN4-bkdJfG6s7bM5W5NpxhnhfYYfQfVZhoHrLJoFR=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu10.jpgĐất Quảng nam chưa mưa đà thấm 
Rượu Hồng Đào chưa nhấm đà say 
Bạn về đừng ngủ gác tay 
Nơi mô nghĩa nặng, ân dày thì theo”. 

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/FIdKAOYzUU1UdluY4-sEFJeHItXKd7Iyqj9Y5yY4c549tX_O_A7_DpsOdA_ljbotsavIeWRS-0TX8MzyjrxeC7EXDsi3QZ3O_Md4=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu11.jpg“Quê tôi có gió bốn mùa, 
Có trăng giữa tháng có chùa quanh năm. 
Chuông hôm gió sớm trăng Rằm, 
Chỉ thanh đạm thế âm thầm thế thôi. 
Mai này tôi bỏ quê tôi, 
Bỏ trăng bỏ gió chao ôi bỏ chùa”. 
https://ci4.googleusercontent.com/proxy/JFJ9U0vyhDnHmXv1IM6xt9jwc3FMuQIC_eG9m6-K00-L7E4lql6T8Bdek3IhxCnWlHJNLMVQSC4KnQNMcjDlQPUx5qgi46rflafq=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu12.jpgĐố ai lượm đá quăng trời, 
Đan gàu tát biển ghẹo người cung trăng. 
Đừng thấy miếu rách mà khinh, 
Miếu rách mặc miếu, thần linh hãy còn. 
Được mùa chê gạo vô hơi, 
Mất mùa ăm cám, trời ơi, hỡi trời. 
https://ci4.googleusercontent.com/proxy/F6JAVOYUt-NuqOXb5hNDweNe3ciAxuhR1dKmpC4DlrXGiQZv5l06naudw_SAhyaxOCg7LZvfj-B6LuOsgB8qUBuYITden9ZR_ClN=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu13.jpgĐưa nhau đổ chén rượu hồng 
Mai sau em có theo chồng đất xa 
Qua đò gõ nhịp chèo ca 
Nước xuôi làm rượu quan hà chuốc say 
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/Bv2CjjeS0CnCTlF-CA4QbM-5WQKqtgRoumQTgYulM9DuXwBRrmWp8cJ2xdXmAcKi-7NKy8LYiUGgxUj2frrlLyrvLJP9nEcUZLse=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu14.jpgSông dài cá lội biệt tăm, 
Phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ. 

Ruộng ai thì nấy đắp bờ, 
Duyên ai nấy gặp đừng chờ uổng công. 
https://ci5.googleusercontent.com/proxy/7yQg_CbXGcPGHN6g8ua6VVTVwBAgzVa5rePsRoBOgnvTc4V9XGfJk9a-AG7Y_hYE3vldH2H19EHwxBMauDJwrHI9vneN1_RU5vMReHvg_zV0gn1CV1g3=s0-d-e1-ft#http://i229.photobucket.com/albums/ee82/tetecehat/BinhQuoi-04.jpgCông anh chẻ nứa đan bồ 
Con chị đi mất, anh vồ con em 
Công anh rọc lá gói nem 
Con chị đi mất, con em trốn chồnghttps://ci3.googleusercontent.com/proxy/d4n7Cv1R4DKOLqO_C8ltSNzc7uZ9RqL6b2AY7-S8UADLprz0YM1YBUB6gKvnoRLtbKMq-rjhrGMXM9IPHGKDUEcMQ_S43QYXQ8ij=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu15.jpgĐưa nhau đổ chén rượu hồng 
Mai sau em có theo chồng đất xa 
Qua đò gõ nhịp chèo ca 
Nước xuôi làm rượu quan hà chuốc say https://ci4.googleusercontent.com/proxy/UpRtkULS4qdaPR2uwOO-HRp88B-vYeLlL5R2VO7A5Hnv3IMMnyRJaXcPHsAhUkc0gxKembb-Pq2aPbI8p64_yMeloFfIumrBxNJi=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu16.jpgCau già dao bén thì ngon 
Người già trang điểm phấn son cũng già 
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/TiSc4ZHRf_Y466nwAUpz4JVWDB0PedDR0OqLgnHLb_BYewQ0MPELEcIkh-1o-nWljgLP4bbrSE7hQ6kUaZHbKxQcchFm2V7g8rlN=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu17.jpg
https://ci5.googleusercontent.com/proxy/HiaLgdwNYYEfXiRe8OuWRqKMCUkDOFm-2oCQ5QaGT9_T4kYlv48PKxASQdLZucmVGk7TnEwB4Dm0HIxCSFI1Bcvrt5WYZlXOwHia=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu18.jpghttps://ci6.googleusercontent.com/proxy/O-p_0_tFOHL_YC075IzGfOpRgpCYJrqsyIpKvyeXPtNOXcnFtyq_7V9JmgEVvc-baOcXkTOCHiWdq9l9bX4fd9bYITVHiXHlbJCI=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu19.jpg

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/qQQbpfyilYdWpTBwfhMnbVF2CFFTNzvQdQHw9Bvn-gqImmPf_-SCGZfs3vSlXMjnGa43ufmj4y_UZ1cflwtAP0agX_BPOuLLAmwl=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu20.jpg
https://ci5.googleusercontent.com/proxy/nReRyF1iwx0CoJ_Zg9H7bO9cUsELzbqCIbkmIrFsGzSnLz0ilpbE6wZrRgohyULbZVd_arCAkGcEcXeGZZVR8e8xUQwhIuP8BQpJ=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu21.jpg
https://ci4.googleusercontent.com/proxy/kceLGFDRmIofeBULnjJBOwfVKjNDhN6Pz9UDTsJ9_stJkXQ8gCcSPi5swiMWnz1dNeu6GbBa9wqguGLFIz3IrXL9PqNuTIUWth-_=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu22.jpg
https://ci4.googleusercontent.com/proxy/NpUX5G1YlhnlxLZsftOyT0HlYUQdfqYapVSwepiBoXFdAR2vk49CIPenaoq_oF5JlO5CPHUXAej8p9pLCRNOq4KwbXStMGpkCdNf=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu23.jpghttps://ci5.googleusercontent.com/proxy/DYo3d3PYMH9DwdV4gyYBx-inEkg9VnlmpNiip1e1LsjOfJU4q4wjffZtbCNt3DTZj1rJrqOSfGkDT3P2zcNOBRoBIypnKlqaZZKG4kkK52DAbQ=s0-d-e1-ft#http://i255.photobucket.com/albums/hh136/rdinh_2008/cuoi.jpgQuê tôi có gió bốn mùa, 
Có trăng giữa tháng có chùa quanh năm. 
Chuông hôm gió sớm trăng Rằm, 
Chỉ thanh đạm thế âm thầm thế thôi. 
Mai này tôi bỏ quê tôi, 
Bỏ trăng bỏ gió chao ôi bỏ chùa”. 
https://ci4.googleusercontent.com/proxy/DBHf3qRrExo8x4kudR3s0ox2ELPFwTKGq8YgfbzxCVXOFjxHdnkfc2QFWOj7NjO5sBiCo22_wh-B0bJAm2n9kopj72yL1w8OkK_0x9Hw0HY1gW3hmeDC0QE=s0-d-e1-ft#http://i255.photobucket.com/albums/hh136/rdinh_2008/VeVoiQueXua.jpghttps://ci5.googleusercontent.com/proxy/92sdfCWHYZC9E1r3UgdtqqGx6VNCBIYjbR0Pg6SOgm-0mBlEht8qi1YKt1acBMTyVZYJisckzZ6TEPv9M19LpqpRJ9BbCTfUwLN9=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu25.jpg

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/dtmLjBOATPVo44sJEF2HIoBZTzYb_8_NECQ0ltrtnhvARgIxmxyzRYVGOHmBJklMh_aup1-4FtsRPAltHHRHoZS_TjUuSOMOuPCG=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu26.jpg
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/g5uxZYT56G5CYML1x78CxlaUk-ZUggzzJEvgld6vZ3QBmBQIAXUKUYHS9NHmyQg0lrpn1QOUK6rnfgDUGcLVtWIDupuqClI60iCw=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu27.jpg
https://ci4.googleusercontent.com/proxy/larYeeOi4E6a0q-fJYriSKpFaetyUL6GUafNBQFTmQBW7-balEdlYHn7hBEkZlEUCAIiIxPjbP6LbZiZpHTu9p451uD15DYO9QpX=s0-d-e1-ft#http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/70/90/binhqu28.jpg

Send comment
Your Name
Your email address