Bà Tạ thị Xuân Hương Pháp Danh Ngọc Nghĩa

10/8/201512:00 AM(View: 5171)Phân Ưu

 

Nhận được tin buồn hiền nội của Ông Nguyễn văn Hợi,cưu Thanh Tra Tiểu Học tỉnh Bạc Liêu là :
 

Bà Tạ thị Xuân Hương Pháp Danh Ngọc Nghĩa

Sanh ngày 2 tháng 6 năm 1937 tại Bạc Liêu

Cựu Hiệu Trưởng Trường Nữ Tiểu Học Bạc Liêu
 

Vừa tạ thế ngày 4 tháng 10 năm 2015 tại Sacramento California, hưởng thọ 79 tuổi,
 

Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California thành thật chia buồn cùng ông Nguyễn văn Hợi và tang quyến. Cầu nguyện hương linh bà Tạ Thị Xuân Hương sớm được siêu thăng tịnh độ.
 

Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California thành kính phân ưu
Send comment
Your Name
Your email address