Chúc Mừng LÝ VĨ TIỆP đẹp duyên cùng ĐÀO MAI UYÊN THẢO

9/22/201512:00 AM(View: 4318)

 

songhy_small

Nhận được tin vui:

 

Đồng hương LÝ HỒNG CƯỜNG + CHÂU TÚ PHƯƠNG

sẽ làm lễ thành hôn cho con trai là


rong_smallLÝ VĨ TIỆP phung_smal

đẹp duyên cùng

ĐÀO MAI UYÊN THẢO
,
 

ái nữ của bà NGUYỄN THỊ MAI.

 

Tiệc cưới sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ bảy 24 tháng 10 năm 2015

Tại SAN DIEGO MARRIOTT DEL MAR 

11966 El Camino Real San Diego , California

 

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California

Xin chúc mừng hai họ kết nghĩa thông gia và chúc hai cháu VĨ TIỆP + UYÊN THẢO

TRĂM NĂM BỀN DUYÊN TƠ TÓC

Send comment
Your Name
Your email address