Augustine Phùng Quang Tuyên

9/5/201512:00 AM(View: 4374)

Phân Ưu

Nhận được tin buồn : em của đồng hương Phùng Quang Hoà, cố vấn Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California, là

Augustine Phùng Quang Tuyên

Sanh năm 1963 tại Bạc Liêu

Đã từ trần ngày 2 tháng 9 – 2015 tại San Diego, hưởng dương 53 tuổi

Tang lễ được cử hành lúc 10:00 AM ngày 5-9-2015 tại Thánh Đường St Michael’s

15546 Pomerado Rd Poway CA 92064

Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California thành thật chia buồn cùng anh chị Phùng Quang Hoà và tang quyến.

Cầu nguyện hương linh Augustine Phùng Quang Tuyên sớm được hưởng nhan Thánh Chúa


Westminster ngày 4-9-2015
Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California thành kính phân ưu

 

Send comment
Your Name
Your email address