HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU NAM CALIFORNIA

7/20/201512:00 AM(View: 5078)

 9681 Westwood Dr., Westminster, CA.92683

 E-mail: HoiAiHuuBacLieu@gmail.com – Đ.T.: (714) 775-0251


Hội
Đồng Bảo Trợ 

 . Ông Bà Trần Tài Xén
 . Bà Trần Thành
 . Ông Bà Trần Tài Hiếu
 . 
Ông Bà Bành Phát
 . Ông Bà Mã Tính
 . 
Ông Bà Kim Mỹ
 . Ông Bà Kim Quang San Diego
 . Cô Minh Tài
 . Ông Bà Lý Tòng và Mỹ Linh
 . Và quý mạnh thường quân khác

 Ban Cố Vấn

 . Ông Phùng Quang Hòa
 . Bà Trương Thị Yến
 . Ông Dương Học Văn
 . Ông Lâm Hớn Chương 
 . 
Ông Trần Quan An
 . Ông Trần Hữu Phụng
 . Ông Lâm Quang Hải
 . Ông Triệu Tôn

Ban Giám Sát

 . Bà bác sĩ Nguyễn Tú Vinh
 . Giáo Sư Huỳnh Trung Nghĩa
 . Ông Tạ Thanh Khiết
 . Giáo Sư Cấn Thanh Tòng
 . Ông Nguyễn Văn Hai

Ban Chấp Hành (nhiệm kỳ 2015-2017)

Hội Trưởng: Trần Xuân Mai
Phó Hội Trưởng Nội Vụ: Trần Đức Thịnh
Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ: Chiêm Ích Sanh
Phụ Tá Ngoại Vụ: Tăng Ngọc Lan
Tổng Thư Ký: Tạ Thanh Nghị
Thủ Quỹ: Trần Đức Thịnh
Phụ Tá Hội Trưởng ĐT Điều Hành: Nguyễn Văn Vui
Ban Xã Hội: Trần Thị Qui
Ban Báo Chí: Nguyễn Hồng Liệt
Ban Thông Tin: Nguyễn Minh Tú
Ban Thanh Niên: Mỹ Phượng
Ban Văn Nghệ: Minh Tài
Ban Giáo Dục-Khuyến Học: GS. Cấn Thanh Tòng – Nguyễn Minh Hoàng
Ban Vận Động Tài Chánh: Mã Tính, Lâm Hớn Chương, Lâm Quang Hải,
 Trần Đạt
Ban Yểm Trợ: Phan Kim Nhựt, Lý Thị Teng, Trần Phước Huynh,
 Kha Ái Hiền,
 Bạch Đào, Nguyễn Trường Khương,
 Nguyễn 
Hoàng Nam, Mai Cẩm Vân, Bùi Anh Tuấn,
 Trần Thanh Tùng, Lê Thành Sang

Send comment
Your Name
Your email address