LÁ THƠ HỘI TRƯỞNG

7/20/201512:00 AM(View: 4097)

Kính thưa các bậc Trưởng Thượng

Kính thưa quý Đồng Hương Bạc Liêu

 Trong Đại Hội Tân Niên Ất Mùi ngày 7 tháng 3 năm 2015, sau khi ban bầu cử kêu gọi đồng hương tình nguyện ứng cử không có kết quả, tôi hân hạnh được đề cử làm ứng viên duy nhất và được quý đồng hương đồng thanh tín nhiệm vào chức vụ Hội Trưởng Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam Cali nhiệm kỳ 2015-2017.

 37 năm trước đây, dẫn 5 con nhỏ từ 6 đến 13 tuổi vượt biển tìm tự do đầy gian nan nguy hiểm, tôi đã tới Cali nắng ấm, được đồng hương Bạc Liêu giúp đỡ ổn định cuộc sống trong bước đầu bỡ ngỡ nơi xứ lạ, quê người. Quê hương Bạc Liêu chẳng những là nơi tôi được sinh trưởng mà còn là nguồn cội của bên ngoại, nội của tôi và của cả gia đình bên chồng tôi.

 Tình cảm, ân nghĩa của đồng hương Bạc Liêu đối với gia đình chúng tôi là động cơ thúc đẩy tôi đem hết tấm lòng và công sức của tôi, dù khả năng có giới hạn, để phục vụ cho Hội Ái Hữu Bạc Liêu ngày càng thêm vững mạnh, tạo niềm hãnh diện chung cho đồng hương Bạc Liêu ở hải ngoại.

 Xin quý Đồng Hương hiểu cho tấm lòng của tôi và nhận nơi đây lời cám ơn chân thành của cá nhân và gia đình chúng tôi.

Nam California ngày 9 tháng 5-2015

Trần Xuân Mai
HoiAiHuuBacLieuNamCali@gmail.com 

Send comment
Your Name
Your email address