Khóc Mẹ

7/31/201212:00 AM(View: 52431)

Các bạn ơi ,
sáng nay ở quê nhà
có bà Mẹ đã dùng thân mình làm ngọn lửa.
Lửa của ngàn năm luôn được ghi mãi sử xanh.
Mẹ dạy con: khôn lớn làm người,
không hèn nhát, không thẹn với non sông.
Dù cùm gông máu đỗ vẫn một lòng,
theo bước Cha, Ông sống làm người dân Việt.

Chị
đòi tự do, công bằng,
tù tội thân gái nào đã tiếc.
Mẹ già rồi…
sao chẳng được yên thân!!!

Như Cha Ông ngày dựng nước,
Bạo quyền ngang ngược, nào ngăn được bước Mẹ được đâu,
dùng thân, Mẹ làm đuốc thắp sáng cả hoàn cầu.
Dân tộc tôi không bao giờ khiếp nhược.
Các con của Mẹ không bao giờ chùn bước.
Những người dân xứ Bạc hiền lành, lam lũ,
nhưng tên nào thiếu trong sử giữ Quê Hương,


Mẹ ơi,
quê mình không là địa sử Mê Linh,
nhưng hôm nay Mẹ quên mình làm đuốc,
ngàn sau cháu con tiếp bước,

"Mẹ Bạc Liêu ơi, ngọn đuốc kiêu hùng"

QH  30/7/2012

Send comment
Your Name
Your email address