Mùa hè

7/14/201212:00 AM(View: 50830)
Bạc Liêu có chiếc cầu quay
Người ta đi lại lay hoay trên cầu
Bạc Liêu có những đầu cầu
Là nơi hò hẹn buổi đầu gặp nhau
Bạc Liêu những lúc trời cao
Xì xầm lớp học : "chói tao ..nắng mầy"
Bạc Liêu những tháng mưa dầy
Khi đi lúc nhảy ,chổ lầy chổ không
Bạc Liêu không có mùa đông
Mẹ mua áo ấm gọi đông ấy mà
Bạc Liêu ôi dáng mượt mà
Ra sân quét lá gọi là thu sang
Bạc Liêu chiều phố lang thang
Tay nghiêng nghiêng nắng , hè vàng đã sang
....
Bạc Liêu nổi nhớ còn vang

( Mùa hè năm lớp 10 , 1980 )
Nguyễn Lộc Tòng

Kính gửi anh Hội trưởng Lâm Quang Hải , bài thơ của tuổi học trò năm tôi học lớp 10
Send comment
Your Name
Your email address