Say

3/4/201212:00 AM(View: 56284)

Đâu biết xuân về vương gió đông
Cúc vừa chớm nụ nát tơ lòng
Mấy bầu rượu cạn… quên rồi nhỉ !
Say quá quên đường,... bạn nhớ không?

QH 3/1/2012
Send comment
Your Name
Your email address