Hoai Niem

2/29/201212:00 AM(View: 54613)

Xuân

đã qua rồi

bạn biết không?

Gió hè

hiu hắt,

phượng đơm bông

Hoa tím

học trò

trang giấy trắng

Lưu bút

ngày xanh

trong mắt trong

 

Bạn bè

trăm ngã

cuối trời Đông

Bắc, Nam,

Trung, Mỹ,… 

vẫn thương mong

"Ví dầu đèn tắt

đừng nghe trẻ",

Trường Giang: sóng vỗ,

nước chung dòng

 

Bạn có về thăm

trường xưa không?

Tiếng cười, tiếng "thét"

có còn  trong?

Hay theo năm tháng

thôi rồi dáng.

Tóc bạc, da mồi,

ai nữa mong!

Quang Hải 20/2/2012

 


Send comment
Your Name
Your email address