Một tài liệu hay nên để dành khi cần tới....

9/28/201112:00 AM(View: 8181)

www.timeanddate.com

- Time and Date - Xem giờ, đổi giờ, lịch, thời tiết

www.petalia.org/amlich.htm

- Tra cứu Âm - Dương lịch Việt Nam

www.thoigian.com.vn/?mPage=L1

- Lịch Vạn Niên

http://www.digitaldutch.com/unitconverter

- Chuyển đổi đơn vị đo lường

www.countrycallingcodes.com

- Mã vùng điện thoại các quốc gia & cách gọi

www.indo.com/distance

- Khoảng cách các nơi trên thế giới

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html

- Thông tin các quốc gia trên thế giới

www.biography.com

- Thông tin, tiểu sử các nhân vật nổi tiếng

www.guinnessworldrecords.com

- Sách kỷ lục thế giới Guinness

http://www.fotw.net/flags/index.html

- Thông tin về quốc kỳ các nước

Từ điểnhttp://tratu.soha.vn/

- Tra từ điển Anh, Việt, Pháp, Nhật, Hàn, Trung, viết tắt

www.vdict.com

- Từ điển Anh, Việt, Pháp, Trung, Nga, máy tính

www.webopedia.com

- Từ điển thuật ngữ máy tính

www.acronymfinder.com

- Từ điển viết tắt

www.1tudien.com

- Từ điển Anh, Việt, Pháp, Trung, Nôm; dịch đoạn văn

www.pdictionary.com

- Từ điển bằng tranh

www.encyclopedia.com

- Bách khoa toàn thư Encylopedia

www.britannica.com

- Bách khoa toàn thư Britannica

http://dictionary.reference.com/

- Tra cứu mọi thứ

http://encarta.msn.com/

- MSN Encarta
Send comment
Your Name
Your email address