Tự thán

9/28/201112:00 AM(View: 50719)

Nhìn lên ta chẳng giống ai,
Nhìn qua nhìn lại chẳng ai giống mình,
Nhìn xuống u u minh minh
Lê thê lếch thếch, sinh linh vỉa hè.

tha hương khách
Send comment
Your Name
Your email address