Phượng Hồng

8/5/201112:00 AM(View: 90772)

 

 

Năm ấy trao ai vội bài thơ.
Để rồi vương vấn dẫu đôi bờ.
"Phượng Hồng" trường cũ, tim nào giữ !!!
Chút tình, chút thơ, một gã khờ ?

Quang Hải

Send comment
Your Name
Your email address